Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

123Toolz ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บนเว็บไซต์ www.123toolz.com รวมถึงฟีเจอร์ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “Platform”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลตั้งแต่การยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทาง 123Toolz เป็นต้นไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนและการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการเชื่อมต่อกับ Platforms อื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้บริการของระบบ 123Toolz

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล –

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

3. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

4. ข้อมูลการทำธุระกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น

5. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น Facebook ID, Line ID, IP Address, Browser Agent, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log)

6. ข้อมูลอื่นๆจาก Platforms อื่นๆ เช่น ชื่อ ลิ้งค์รูปภาพ เป็นต้น

123Toolz อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆบางประการผ่านผู้ให้บริการภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีอาทิเช่น Cookie, Facebook Pixel, Google Tag Manager, Google Analytics เพื่อใช้วิเคราะห์การใช้งานและการตลาดเป็นต้น

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล

1. เพื่อสร้างและให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน

2. เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สื่อสารในการให้บริการและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

3. เพื่อเปิดใช้บริการฟีเจอร์ต่างๆจากทาง Platform อื่นๆ ที่มีการร้องขอจากผู้ใช้บริการผ่านระบบ 123Toolz

4. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ และประสบการณ์การใช้งาน

5. เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย โฆษณา การแจ้งเตือนข่าวสาร มอบสิทธิพิเศษ โปรโมทชั่น ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

6. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

7. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านจะถูกเก็บรักษาและอาจมีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลอ่อนไหวตามเห็นสมควรและจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลบางส่วน อาทิเช่น ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Platform อื่นๆ อาจถูกลบทิ้งภายในระยะเวลาสั้นเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้ต่ออายุเป็นระยะเวลา 7 วัน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสวมรอยและการใช้ข้อมูลของท่านโดยมิชอบ หากท่านต้องการต่ออายุการใช้งานและใช้บริการต่อภายหลังจากวันที่ครบกำหนด เราจะขออนุญาตจากท่านอีกครั้งในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ Platform อื่นๆผ่านระบบของเรา 123Toolz ขอสงวนสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลให้กับภาครัฐหรือเอกชนในบางกรณี อาทิเช่นการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากมิจฉาชีพ (Hack) หรือการใช้งานที่ผิดแปลกนอกเหนือจากนโยบายการให้บริการบนระบบของเรารวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อปกป้องการใช้งานระบบโดยมิชอบหรือการกระทำที่ส่อไปในการทุจริตโดยอาจส่งผลกระทบต่อเซิฟเวอร์ให้บริการ และความปลอดภัยของข้อมูลต่อผู้ใช้งานอื่นๆเป็นต้น

สิทธิการเข้าถึงบัญชีการใช้งาน

ท่านตกลงที่จะจัดการบัญชีที่สมัครกับทางระบบหรือการร้องขอการใช้งานจากทางระบบและใช้งานบัญชีนั้นๆกับตัวของท่านเองและไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่บัญชีของท่านกับบุคคลอื่นทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมรอยหรือใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ หากมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีหรือการเข้าถึงบัญชีนอกเหนือจากตัวท่านเอง ทางเราขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อการโจรกรรม (Hack) การปกป้องข้อมูลของท่าน และการอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการเพื่อการสืบสวนการกระทำผิดใดๆ

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อปรับปรุงวิเคราะห์การให้บริการและการทำตลาด เราอาจมีการใช้ข้อมูลอาทิเช่น อีเมล์ เบอร์โทร เป็นต้น เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับคุณผ่านช่องทาง Platform อื่นๆ อาทิเช่น Google, Facebook, Line, และอื่นๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงมีการส่งข่าวสารเพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับคุณผ่านช่องทางอีเมล์ (สามารถยกเลิกได้ผ่านปุ่มยกเลิกข่าวสารในอีเมล์)

สิทธิการเพิกถอนความยินยอม

หากท่านมีความประสงค์การในเพิกถอนความยินยอมและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวท่านเองผ่านระบบได้ตลอด 24 ชม ในการเพิกถอนดังกล่าวหมายถึงการลบบัญชีการใช้งาน การตั้งค่า ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมดกับทาง Platform อื่น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การลบบัญชี” ผ่านเมนูสมาชิกในระบบเท่านั้น หรือหากท่านมิใช่สมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกและมีความประสงค์ต้องการให้ทางเราลบข้อมูลของท่าน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังช่องทางการติดต่อได้ทุกช่องทางที่แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์ www.123toolz.com

สิทธิการแก้ไขข้อมูล

หากท่านเป็นสมาชิกอยู่และมีสิทธิการใช้งาน (ที่ไม่หมดอายุ) ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตัวท่านเองผ่านเมนูต่างๆของระบบที่มีให้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Platform อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้นแต่มิได้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือ Platform อื่นๆ

ความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางระบบเก็บไว้จะถูกเข้ารหัสขั้นสูง (Encryption) รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆที่ทางเราเห็นสมควรในการปกป้องข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ผู้ใช้งานตกลงปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงนโยบายการใช้งานและข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นรวมถึงละเมิดการใช้งานของระบบ 123Toolz ทั้งนี้หากทางเราตรวจสอบว่าการกระทำใดๆที่มีการละเมิดสิทธิหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการบัญชีของท่านทันที ปฎิเสธการคืนเงินทุกกรณี รวมถึงอาจมีการป้องกันมิให้เครื่องการใช้งานของท่านเข้าถึงระบบของเราผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทางเพื่อป้องการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทางเราและบุคคลที่สามอื่นๆ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากสาเหตุใดๆ ทาง 123Toolz ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวและจะมีการแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.123Toolz.com

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อตามช่องทางติดต่อทางหน้าเว็บไซต์ได้ทุกช่องทาง

แก้ไขล่าสุด 17 สิงหาคม 2564