BOT ไม่ทำงาน

บอทไม่ทำงานเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ

การตั้งค่าไม่ถูกต้อง

  1. เช็คว่ามีการเชื่อมต่อโพสต์เข้ากับเพจแล้ว (ปุ่ม setup หน้า Facebook Connect)
  2. เช็คว่ามีการกำหนด keyword, comment, reply (ปุ่ม temp หน้า Facebook Connect)
  3. เช็คว่าการตั้งค่าอยู่ในสถานะ “เปิด” (เมนู->การตั้งค่าทั่วไป)

ข้อมูลยังไม่อับเดท

  1. เมนู “การตั้งค่า” -> “TroubleShoot”
  2. กดข้อ 1 และ 2 ตามลำดับ

หากยังไม่อับเดท กรุณารอภายใน 15 นาที

ติดลิมิตของทาง Facebook และ Line

หากมีการส่งข้อมูลมากเกินไป ทาง Facebook หรือ Line อาจจะบล๊อคบัญชีท่านชั่วคราว ข้อมูลต่างๆรวมถึงการใช้บัญชีของท่านกับบอทของเจ้าอื่นๆ เช่น สมมุติ Limit ของการแจ้งเตือน Line กลุ่มอยู่ที่ 1000 ครั้งต่อชั่วโมง หาก Bot A แจ้งเตือน 999 ครั้ง และ Bot B แจ้งเตือน 1 ครั้งที่กลุ่มเดียวกัน จะนับรวมเป็น 1000 ครั้งเป็นต้น

วิธีแก้ไข: ลดการส่งข้อมูล เช่น เปิดระบบ แจ้งเตือน Inbox เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น หรือปิดการแจ้งเตือนบางประเภท หรือ รอ 30 นาทีหรือ 1 ชมถัดไป แต่หากชมถัดไปมีการส่งข้อมูลเยอะอีกก็จะถูกบล๊อคอีกครับ