ไม่สามารถยกเลิกเชื่อมต่อไลน์กลุ่ม

“Error Api while revoking, code: 401 Message: Invalid access token”

  1. ให้กดเชื่อมต่อกลุ่มนั้นอีกครั้ง
  2. (กรณีที่ลบกลุ่มไปแล้ว) ให้สร้าง Line กลุ่มที่ชื่อเหมือนเดิม และเชื่อมต่ออีกครั้ง
  3. ทำการ Disconnect อีกครั้ง