แก้ไขแล้วแต่ข้อมูลไม่ Update

  1. เมนู “การตั้งค่า”
  2. กดข้อ 1 และ 2 ตามลำดับ

หากยังไม่อับเดท กรุณารอภายใน 15 นาที ครับ