ปุ่ม Setup ไม่สามารถกดได้ (สีเทา)

เนื่องจากระบบอนุญาตให้เชื่อมต่อ 1 เพจ ต่อ 1 บัญชี หากบัญชีไหนมีการเชื่อมต่อเพจดังกล่าวและมีการเชื่อมโพสต์แล้ว ระบบจะถือว่าผู้ใช้คนนั้นคือแอดมินหลัก หากเพจดังกล่าวมีการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อื่น ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่หลังทำการเชื่อมต่อโพสต์ได้

วิธีแก้ไข

  1. เข้าสู่ระบบด้วยผู้ใช้หลัก ที่มีอำนาจแก้ไขการเชื่อมต่อโพสต์ได้
  2. ลบเพจที่ต้องการออก
  3. จากนั้นเข้าสู้ระบบด้วยผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการ
  4. จะสามารถกดปุ่ม subscribe และ ทำการเชื่อมโพสต์ได้ปกติ